Projekt Świadome Uczniowskie Wybory - aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania SUW/04/04/2012.
Zamawiający unieważnia postępowanie SUW/04/04/2012, gdyż w postępowaniu
nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/02/04/2012

Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/02/04/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez Firmę KSIĘGARNIA PRAWNICZA “IURIS
PRUDENTIA” , Pl. Im. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Oferta
uzyskała 100 pkt.

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr SUW/04/04/2012

W związku z zauważonymi błędnymi zapisami w zapytaniu ofertowym
SUW/04/04/2012 w zakresie sformułowania przedmiotu zamówienia,
zamieszczamy poprawione zapytania. W związku z powyższym wydłużeniu uległ
okres na składanie ofert - do 18.05.2012 r.

Pliki do pobrania (w załączniku:
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/03/04/2012
Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/03/04/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez Firmę “LATER” Usługi Wielobranżowe
Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin. Oferta uzyskała 100
pkt.

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr SUW/02/04/2012

Informujemy, że w związku z informacją o braku dostępności na rynku jednego z towarów, będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający w dniu 07.05.2012 r. dokonał zmiany przedmiotu zamówienia zawartego w pkcie II.1 zapytania ofertowego. W związku z powyższym dokonano również następujących zmian:
- w punkcie III. zapytania, przesuwając termin wykonania zamówienia z 15.05.2012 r. na 18.05.2012 r.
-w punkcie VII. Zapytania, przesuwając termin składania ofert z 07.05.2012 r. na 10.05.2012 r.
Do pobrania: poprawiony formularz zapytania ofertowego.
Pliki do pobrania (w załączniku:
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/04/04/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/04/04/2012 z dnia 27.04.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności na dostawę materiałów i
pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/03/04/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/03/04/2012 z dnia 19.04.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności na na dostawę tkaniny
do inscenizacji teatralnej.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/02/04/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/02/04/2012 z dnia 18.04.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności na dostawę materiałów i
pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o unieważnieniu postępowania SUW/01/04/2012.
Zamawiający unieważnia postępowanie SUW/01/04/2012, gdyż w postępowaniu
nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/04/03/2012

Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/04/03/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez Firmę “LATER” Usługi Wielobranżowe
Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin. Oferta uzyskała 100
pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/03/03/2012

Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/03/03/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez Firmę P.H.U. Meritum Adam Kruk, ul.
Struga 29, 20-709 Lublin. Oferta uzyskała 100 pkt.

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/04/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/04/2012 z dnia 02.04.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy tkaniny do inscenizacji teatralnej.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/04/03/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/04/03/2012 z dnia 21.03.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów plastycznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/03/03/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/03/03/2012 z dnia 21.03.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy dydaktycznych: modeli anatomicznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o unieważnieniu postępowania SUW/02/03/2012.
Zamawiający unieważnia postępowanie SUW/02/03/2012, gdyż w postępowaniu
nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o unieważnieniu postępowania SUW/01/03/2012.
Zamawiający unieważnia postępowanie SUW/01/03/2012 ze względu na wadę
dokumentacji, która uniemożliwiła Oferentom złożenie prawidłowej oferty.

Zapytanie ofertowe nr SUW/02/03/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/02/03/2012 z dnia 01.03.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy do inscenizacji teatralnej.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/03/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/03/2012 z dnia 01.03.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy dydaktycznych: modeli anatomicznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/02/01/2012

Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/02/01/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez LATER Usługi Wielobranżowe Teresa
Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin.
Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/03/01/2012

Informujemy, że w postępowaniu nr SUW/03/01/2012 za najkorzystniejszą
została uznana oferta złożona przez True Colours s.c. Anna Wojciechowska
Tomasz Piech, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/2, 20-078 Lublin.
Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SUW/01/01/2012

W postępowaniu nr SUW/01/01/2012 za najkorzystniejszą została uznana
oferta złożona przez Polanglo Sp. z o.o., Kolejowa 21, 01-217 Warszawa.
W wyniku oceny w/w oferta uzyskała 100 pkt.

 

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr SUW/01/02/2012

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów informujemy, że dopuszczamy
złożenie oferty na cynk w postaci blaszki.
Jednocześnie informujemy o zauważonym błędzie w opisie oferty, polegającym
na błędnym określeniu liczby jednostek dla przedmiotu zamówienia “glin
pył, 25 g” i “antymon proszek, 150 um, 25 g”. Liczba jednostek dla obu
substancji powinna wynosić 1.
Do pobrania: poprawiony formularz ofertowy

Zmiana w zapytaniu ofertowym SUW/01/01/2012

W związku z uwagami przesłanymi przez Oferentów, na temat długiego czasu
koniecznego do realizacji zamówienia, informujemy o zmianie w punkcie III.
zapytania ofertowego polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia
z 20.02.2012 r. na 09.03.2012 r. Jednocześnie informujemy, że z tego
powodu zmianie ulega termin składania ofert - został on wydłużony do
10.02.2012 r. (zmiana w punkcie VII. zapytania).
Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Regulaminu wyboru
wykonawców/dostawców związanych z realizacją projektu Świadome uczniowskie
wybory.
Pliki do pobrania (w załączniku:
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/02/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy dydaktycznych: materiałów i odczynników chemicznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zmiana w zapytaniu ofertowym SUW/01/01/2012

W związku z uwagą przesłaną przez jednego z Oferentów, iż wyszczególniony
w zapytaniu ofertowym tytuł “Britain. For learners of English James
O’Driscoll (Oxford University Press)” występuje wyłącznie jako sam
podręcznik albo w pakiecie podręcznik + ćwiczenia, nastąpiła zamiana w
opisie przedmiotu zamówienia (punkt II zapytania) i w związku z tym także
we wzorze oferty. Zmieniona dokumentacja do pobrania (w załączniku:
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/03/01/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/03/01/2012 z dnia 25.01.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów szkoleniowych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/02/01/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/02/01/2012 z dnia 25.01.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów plastycznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/01/2012
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/01/2012 z dnia 25.01.2012 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: książek do j. angielskiego.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/11/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/11/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych:
pandrive’ów na
potrzeby projektu “Świadome uczniowskie wybory” wybrano wykonawcę:
VICO Sp.j. D. Daniłowski, K. Zakrzewski
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.


Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/02/11/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/02/11/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych: książek na potrzeby
projektu “Świadome uczniowskie wybory” wybrano wykonawcę:
KSIĘGARNIA PRAWNICZA “IURIS PRUDENTIA”
Pl. Im. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.


Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/03/11/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/03/11/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych: książek do j.
angielskiego na potrzeby projektu “Świadome uczniowskie wybory” wybrano
wykonawcę:
BOOKLAND.NET sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Zapytanie ofertowe nr SUW/03/11/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/03/11/2011 z dnia 22.11.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: książek do j. angielskiego.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/02/11/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/02/11/2011 z dnia 22.11.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: książek.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/11/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/11/2011 z dnia 22.11.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: pendrive’ów.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/10/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/10/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych: szkła
laboratoryjnego, urządzeń laboratoryjnych, materiałów i odczynników na
potrzeby projektu “Świadome uczniowskie wybory” wybrano
wykonawcę:
Chemagra Sp. z o.o.
ul.Rapackiego 25
20-150 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/09/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/09/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych: słowników j. angielskiego
w wersji drukowanej i elektronicznej na potrzeby projektu “Świadome
uczniowskie wybory” wybrano wykonawcę:
Pearson Central Europe Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Zmiana w ramach zapytania ofertowego SUW/01/10/2011

W związku z zauważonym błędem w wykazie odczynników w punkcie II.
zapytania ofertowego SUW/01/10/2011 z dnia 05.10.2011 r. wprowadza się
korektę w ramach punktu II zapytania:

Było: dwumetylosulfotlenek(DMSO), jednostka: 2,5 litra, liczba jednostek: 5
Powinno być: dwumetylosulfotlenek(DMSO), jednostka: 2,5 litra, liczba
jednostek: 1

Jednocześnie informujemy, że z tego powodu zmianie ulega termin składania
ofert - został on wydłużony do 13.10.2011 r. (zmiana w punkcie VII.
zapytania).
Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Regulaminu wyboru
wykonawców/dostawców związanych z realizacją projektu Świadome uczniowskie
wybory.

 

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/08/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/08/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu “Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych: książek do j.
angielskiego, filmów DVD oraz płyt CD z nagraniami dźwiękowymi w j.
angielskim na potrzeby projektu “Świadome uczniowskie wybory” wybrano
wykonawcę:
BOOKLAND.NET Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/07/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/07/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych: książek bibliotecznych na
potrzeby projektu „Świadome uczniowskie wybory” wybrano
wykonawcę:
KSIĘGARNIA PRAWNICZA “IURIS PRUDENTIA”
Pl. Im. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/10/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/10/2011 z dnia 05.10.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: szkła laboratoryjnego,
urządzeń laboratoryjnych, materiałów i odczynników.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/01/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników
projektu „Świadome uczniowskie wybory” wybrano wykonawcę:
True Colours s.c. Anna Wojciechowska Tomasz Piech
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/2
20-078 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o zakończeniu postępowania nr SUW/02/09/2011
Informacja o zakończeniu postępowania nr SUW/02/09/2011 przeprowadzonego
według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu
„Świadome uczniowskie wybory” bez dokonania wyboru wykonawcy.
W postępowaniu na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych: szkła
laboratoryjnego, urządzeń laboratoryjnych, materiałów i odczynników, nie
dokonano wyboru wykonawcy.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/03/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/03/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych:
programowalnych robotów dydaktycznych, wybrano wykonawcę:
Mechatronik Artur Grochowski
ul. Wyspowa 2/73
03-687 Warszawa
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/04/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/04/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych:
pandrive’ów i magnetofonu wybrano wykonawcę:
VICO Sp.j. D. Daniłowski, K. Zakrzewski
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/05/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/05/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę materiałów plastycznych w ramach projektu
“Świadome uczniowskie wybory”, wybrano wykonawcę:
LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/06/09/2011
Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu nr SUW/06/09/2011
przeprowadzonym według zasady konkurencyjności na potrzeby realizacji
projektu „Świadome uczniowskie wybory”.
W postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni
chemicznej, fizycznej i biologicznej wybrano wykonawcę:
P.U.H. MERITUM Adam Kruk
ul. Struga 29
20-709 Lublin
Łączna liczba punktów zdobytych przez wykonawcę: 100 pkt.

Zapytanie ofertowe nr SUW/09/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/09/09/2011 z dnia 29.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy dydaktycznych: słowników j. angielskiego w wersji
drukowanej i elektronicznej
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/08/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/08/09/2011 z dnia 29.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów i pomocy dydaktycznych: książek do j. angielskiego,
filmów DVD oraz płyt CD z nagraniami dźwiękowymi w j. angielskim”.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/07/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/07/09/2011 z dnia 26.09.2011 r. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy pomocy dydaktycznych: książek bibliotecznych.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w sprawie zapytania ofertowego nr
SUW/02/09/2011

W odpowiedzi na zadane pytania Organizator informuje, że:
1) pojemność pipety Pasteura z cienką końcówką z PP powinna wynosić 5 ml
2) kształtki rurkowe powinny mieć średnicę 5-6 mm
3) skala areometru powinna wynosić 1.000-1.050 g/cm3
4) pojemność pipety do aparatu Kippa powinna wynosić 25 ml

Dotyczy: Zmiana w ramach zapytania ofertowego SUW/02/09/2011

W związku z zauważonymi błędami w wykazie odczynników w punkcie II.
zapytania ofertowego SUW/02/09/2011 z dnia 19.09.2011 r. wprowadza się
korektę w ramach punktu II zapytania. Jednocześnie informujemy, że z tego
powodu zmianie ulega termin składania ofert - został on wydłużony do
28.09.2011 r. (zmiana w punkcie VII. zapytania).
Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Regulaminu wyboru
wykonawców/dostawców związanych z realizacją projektu Świadome uczniowskie
wybory.
Pliki do pobrania: (w załączniku:zmiana SUW/02/09/2011 w pdf + zmiana SUW/02/09/2011 w doc)

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w sprawie zapytania ofertowego nr
SUW/05/09/2011

W odpowiedzi na zadane pytanie Organizator informuje, że karton do
rysowania białego, którego format określono w zapytaniu na A1, może
posiadać większy format, lecz nie większy niż format oferowanego podkładu
malarskiego.

Dotyczy: Zmiana w ramach zapytania ofertowego SUW/03/09/2011

W związku z informacjami uzyskanymi od potencjalnych oferentów,
Organizator wprowadza zmianę w punkcie III. zapytania polegającą na
wydłużeniu terminu dostawy do dnia 07.11.2011 r.
Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Regulaminu wyboru
wykonawców/dostawców związanych z realizacją projektu Świadome uczniowskie
wybory.
Pliki do pobrania: (w załączniku:zmiana SUW/03/09/2011 w pdf + zmiana SUW/03/09/2011 w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/06/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/06/09/2011 z dnia 21.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni chemicznej,
fizycznej i biologicznej.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/05/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/05/09/2011 z dnia 21.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów plastycznych w ramach projektu Świadome uczniowskie
wybory.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/04/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/04/09/2011 z dnia 21.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: pendrive’y i magnetofon
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/03/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/03/09/2011 z dnia 19.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: programowalne roboty dydaktyczne
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Przedłużony termin rekrutacji
W związku z przypadającym w dniu 16.09.2011 dniem wolnym z okazji święta
patronalnego szkoły, rekrutacja do projektu “Świadome uczniowskie wybory”
zostaje przedłużona do dnia 23.09.2011 r.

Zapytanie ofertowe nr SUW/02/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/02/09/2011 z dnia 19.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy pomocy i materiałów dydaktycznych: szkła laboratoryjnego,
urządzeń laboratoryjnych, materiałów i odczynników.
Pliki do pobrania (w załączniku:regulamin w pdf +
zapytanie w pdf + zapytanie w doc)

Zapytanie ofertowe nr SUW/01/09/2011
Zapytanie ofertowe nr SUW/01/09/2011 z dnia 19.09.2011 r. Dotyczy:
postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór
dostawcy materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu Świadome
uczniowskie wybory.
Pliki do pobrania (w załączniku: regulamin w pdf +
zapytanie w doc + zapytanie w pdf)

REKRUTACJA
Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2011 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych (kwestionariusz kwalifikacyjny i deklarację uczestnictwa [do pobrania]) należy złożyć do 16.09.2011 r. u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły lub Biurze Projektu (IIp.).
Przy kwalifikowaniu uczniów i uczennic do grup zajęciowych brane będą pod uwagę:
* miejsce zamieszkania – w pierwszej kolejności będą kwalifikowani uczniowie spoza Lublina zamieszkali w miastach poniżej 25 tys. mieszkańców i na wsi
* motywacja do uczestnictwa w projekcie
* kolejność zgłoszeń

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.