Zasady debaty oksfordzkiej (wg zasad Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa)

~        O wystąpieniu drużyny „za” tezą (Propozycja) bądź „przeciw” tezie (Opozycja) decyduje losowanie przeprowadzone 15 minut przed rozpoczęciem debaty.

~        Debata składa się z trzech części:

  • rozpoczęcia debaty przez Marszałka, powitania i przywołania najważniejszych reguł,
  • mów członków drużyn,
  • oceny jurorów i przekazania wyników

~        Czas: każdy mówca dysponuje 4 minutami na wygłoszenie swojej mowy

~        Każdy mówca, poza ostatnim, ma obowiązek przyjąć jedno pytanie/informację od strony przeciwnej

~   jeśli pytanie/informacja jest zadawane dłużej niż 10 sekund, Marszałek odbiera głos pytającemu,

~   pierwsze i ostatnie 30 sekund podczas wypowiedzi jest czasem chronionym, w którym mówca nie ma obowiązku przyjmowania pytań/informacji.

Kolejność występowania i role mówców:

~      I mówca Propozycji - jego głównym zadaniem jest wprowadzenie do debaty, jasne zdefiniowanie tezy oraz ogólne przedstawienie najważniejszych argumentów drużyny.  I mówca może rozpocząć właściwą argumentację,

~      I mówca Opozycji - jego głównym zadaniem jest wprowadzenie do debaty, jasne zdefiniowanie tezy lub polemika z definicją Propozycji oraz ogólne przedstawienie najważniejszych argumentów drużyny. I mówca może rozpocząć właściwą argumentację,

~      II mówca Propozycji - rozwija argumentację drużyny, może doprecyzować kwestie interpretacji tezy (polemizując z przeciwnikami i uściślając niejasności),

~      II mówca Opozycji - rozwija argumentację drużyny, może doprecyzować kwestie interpretacji tezy (polemizując z przeciwnikami i uściślając niejasności),

~      III mówca Propozycji - prowadzi polemikę z argumentami przeciwnika (kontrargumentuje), może uzupełnić argumentację własnej drużyny,

~      III mówca Opozycji - prowadzi polemikę z argumentami przeciwnika (kontrargumentuje), może uzupełnić argumentację własnej drużyny,

~      IV mówca Propozycji - podsumowuje stanowisko drużyny, może podjąć polemikę
z argumentami przeciwnika i podsumowuje debatę. Czwarty mówca nie powinien wprowadzać do debaty nowych argumentów ani redefiniować tezy,

~      IV mówca Opozycji - podsumowuje stanowisko drużyny, może podjąć polemikę
z argumentami przeciwnika i podsumowuje debatę. Czwarty mówca nie powinien wprowadzać do debaty nowych argumentów ani redefiniować tezy.

Warto zajrzeć:

http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/p/pobieralnia.html

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.