Konkurs Matematyczny

im. ks. dra Franciszka Jakóbczyka

Organizowany corocznie od roku szkolnego 1995/96 Konkurs Matematyczny im. ks. dra F. Jakóbczyka (nauczyciela matematyki dawnego Biskupiaka, wykładowcy matematyki na KUL, członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego i ucznia światowej sławy matematyków: Wacława Sierpińskiego i Alfreda Tarskiego) jest jedną z ważniejszych i coraz bardziej docenianych imprez mających na celu popularyzację wiedzy matematycznej w regionie. Pomysłodawcą, głównym organizatorem jest wicedyrektor do spraw dydaktycznych w liceum pan Paweł Putowski. Każdego roku do zawodów przystępuje kilkuset uczniów klas drugich i trzecich głównie z gimnazjów lubelskich. Pierwotnie konkurs był adresowany do starszych klas uczniów szkół podstawowych. W przeciwieństwie do istniejących wówczas konkursów (głównie organizowanych przez KO), których zadaniem było wyłonienie talentów matematycznych, ten miał służyć przyzwyczajeniu do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem zadań, przełamaniu niechęci do matematyki oraz emocjonalnemu przygotowaniu ucznia do czekającego go egzaminu wstępnego. Ponieważ dotychczasowe konkursy matematyczne sprawdzały ogólną wiedzę uczniów ze wszystkich działów matematyki jednocześnie, postanowiliśmy dać szansę wykazania się w jednym ze wskazanych przez siebie dziale matematyki. Przykładem wybieranych kategorii z pierwszych lat konkursu były:

 

  • rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań i nierówności z jedną niewiadomą oraz układów równań z dwiema niewiadomymi
  • konstrukcje geometryczne
  • geometria płaszczyzny ( z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych).

 

 

Wraz ze zmianą struktury szkolnictwa, uległa również zmiana formy konkursu. Zwiększono liczbę zadań i dodano zadania testowe, w których istnieje więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Ta forma jeszcze bardziej spodobała się zawodnikom. Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów przystępujących do konkursu. Dlatego też postanowiliśmy poprosić Lubelskich Kuratorów Oświaty o przejęcie honorowego patronatu nad Konkursem im. ks. F. Jakóbczyka.

 

W roku szkolnym 2012/2013 honorowy patronat objął Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz. W skierowanym do nas piśmie, czytamy:

„Wyrażam przekonanie, iż przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów oraz stworzenie możliwości praktycznego ich wykorzystania, stanowi ciekawą ofertę edukacyjną dla młodzieży. Jest okazją i szansą do prezentacji swoich umiejętności większej grupie uczniów, uczy otwartości i ciekawości realiów, a tym samym - samodzielnego i kreatywnego myślenia.”

 

Dla zwycięzców każdorazowo organizatorzy konkursu przygotowują dyplomy, nagrody i puchary. Lista najlepszych zawodników jest ogłaszana w jednej z regionalnych gazet lub na stronie internetowej naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom matematyki, fizyki i informatyki z naszego liceum: Pani Annie Dąbrowskiej, Panie Ewie Szpikowskiej-Głowackiej, Pani Lidii Szymańskiej, Panu Adamowi Więcławskiemu, Panu Grzegorzowi Rosnau i Panu Marcinowi Wójcikowi oraz nauczycielom innych przedmiotów, których wieloletnie zaangażowanie w organizację naszego przedsięwzięcia sprawiło, że możemy ich nazywać Przyjaciółmi Konkursu.

 

 

Paweł Putowski

 

 

ZAPRASZAMY DO KOLEJNYCH EDYCJI KONKURSU

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.