PLANOWANE ODDZIAŁY W XXI LO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uwaga! W każdym oddziale językiem obcym nowożytnym jest język angielski i jest on kontynuacją nauki tego języka w gimnazjum.

 

klasa biologiczno-chemiczna 

A  

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. niemiecki - kontynuacja,

j. francuski - od podstaw, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, bioetyka, Medical English, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych biologią i chemią, ponieważ wymienione przedmioty będą w niej realizowane na poziomie rozszerzonym.

Przedmiotami uzupełniającymi w tej klasie są:  Medical English, język łaciński,  podstawy filozofii oraz bioetyka.

Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej z sukcesami biorą udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: medycyna, farmacja, stomatologia, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria,  biomedycyna, inżynieria biomedyczna, dietetyka, biologia, biotechnologia, chemia.

 

 klasa matematyczno-fizyczna

B  

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. niemiecki - kontynuacja,

j. francuski - od podstaw, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, Business English, programowanie i robotyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Profil matematyczno – fizyczny skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi.

Realizacja podstawy programowej w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz informatyki umożliwia udział w olimpiadach i konkursach z wyżej wymienionych przedmiotów. Nauczycielem matematyki jest pracownik Instytutu Matematyki UMCS. Uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy matematycznej na dodatkowych zajęciach prowadzonych na uczelni. Nauka programowania na informatyce została wzbogacona o dodatkowy przedmiot: robotyka. Naukę w tej klasie uzupełnia Business English.

Cały profil umożliwia uczniom łatwiejszy start na kierunki takie jak: matematyka, informatyka, fizyka, mechanika, budownictwo, elektronika, mechatronika, robotyka, telekomunikacja, ekonomia, zarządzanie i wiele innych.

 

klasa humanistyczna

C1

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. niemiecki - kontynuacja,

j. francuski - od podstaw, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Uzdolnieni uczniowie mogą aplikować do udziału w programie Akademia Młodych Humanistów realizowanego przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach programowych, zajęciach teatralnych, wyjazdach naukowych oraz we współpracy z instytucjami: Instytutem Pamięci Narodowej, Fundacją Niepodległości czy grupami rekonstrukcyjnymi. Z powodzeniem biorą też udział w olimpiadach: historycznej, polonistycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, wiedzy o mediach, wynalazczości, mediewistycznej.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filologia angielska, lingwistyka, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia humanistyczne w kraju i za granicą w języku angielskim.

 

klasa humanistyczna

C2

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. niemiecki - kontynuacja,

j. francuski - od podstaw, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, j. łaciński

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, historia, j. obcy

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Uzdolnieni uczniowie mogą aplikować do udziału w programie Akademia Młodych Humanistów realizowanego przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach programowych, zajęciach teatralnych, wyjazdach naukowych, szkolnej symulacji obrad ONZ – BisqMUN,  oraz we współpracy z instytucjami: Instytutem Pamięci Narodowej, Fundacją Niepodległości czy grupami rekonstrukcyjnymi. Z powodzeniem biorą też udział w olimpiadach: historycznej, polonistycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, wiedzy o mediach, wynalazczości, mediewistycznej, wiedzy o państwie i prawie, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o Unii Europejskiej.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

 

klasa biologiczno-chemiczna

D  

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. hiszpański - kontynuacja,

j. niemiecki - kontynuacja, j. francuski - kontynuacja, j. rosyjski - od podstaw

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, biologia, j. obcy

Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z biologii, chemii i matematyki na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o żywieniu i żywności. Mogą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, biotechnologia, dietetyka, weterynaria, inżynieria biomedyczna, biomedycyna.

 

klasa politechniczna

E1

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. hiszpański - kontynuacja,

j. niemiecki - kontynuacja, j. francuski - kontynuacja, j. rosyjski - od podstaw

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, programowanie

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Profil adresowany jest do uczniów, którzy interesują się problemami matematyczno-fizycznymi i lubią je rozwiązywać. Matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym stwarza uczniom możliwość przygotowania do udziału w różnych olimpiadach i konkursach. Zainteresowania te są rozwijane także w ramach kół przedmiotowych oraz na zajęciach dodatkowych z programowania (programowanie proceduralne i obiektowe).

Przedmioty rozszerzone przygotowują nie tylko do matury, ale też do podjęcia studiów na popularnych kierunkach ścisłych. Studia techniczne mogą umożliwić w przyszłości szybkie znalezienie pracy w kraju i za granicą. Pomocna w tym będzie też z pewnością nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci tej klasy studiują: automatykę, robotykę, budownictwo, architekturę, informatykę, cybernetykę, ekonomię, matematykę w finansach, zarządzanie, na uczelniach wojskowych i innych.
 

klasa politechniczna

E2

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. hiszpański - kontynuacja,

j. niemiecki - kontynuacja, j. francuski - kontynuacja, j. rosyjski - od podstaw

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, grafika komputerowa

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

Profil adresowany jest do uczniów, którzy interesują się problemami matematyczno-fizycznymi i lubią je rozwiązywać, zaś w przyszłości zamierzają studiować na kierunkach politechnicznych i ścisłych.  Matematyka, fizyka i informatyka w zakresie rozszerzonym stwarza uczniom możliwość startowania w różnych olimpiadach i konkursach oraz rozwoju zainteresowań na kołach przedmiotowych.

Nauka informatyki została wzbogacona o dodatkowy przedmiot: grafika komputerowa, gdzie uczen poznaje programy do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.

Przedmioty rozszerzone przygotowują nie tylko do matury, ale też do podjęcia studiów na popularnych kierunkach ścisłych. Studia techniczne i informatyczne mogą umożliwić w przyszłości szybkie znalezienie pracy w kraju i za granicą.

Absolwenci tej klasy studiują: automatykę, robotykę, budownictwo, architekturę, informatykę, cybernetykę, ekonomię, matematykę w finansach, zarządzanie, na uczelniach wojskowych i innych.

klasa ogólna

F  

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia      

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. hiszpański - kontynuacja,

j. niemiecki - kontynuacja, j. niemiecki - od podstaw, j. francuski - kontynuacja, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, elementy psychologii

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, historia, j. angielski

Profil klasy F jest skierowany do uczniów, którzy chcą rozwijać zróżnicowane zainteresowania: humanistyczne, lingwistyczne, ale i przyrodnicze. Uczeń wybiera trzeci przedmiot rozszerzony spośród następujących: geografia, historia, biologia.

Uzdolnieni uczniowie mogą aplikować do udziału w programie Akademia Młodych Humanistów realizowanego przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Dodatkowo wybierając jeden z niżej wymienionych przedmiotów rozszerzonych:

- historię - możesz realizować pasję w postaci licznych wycieczek przedmiotowych, wyjazdów naukowych, współpracy z instytucjami, takimi jak: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Niepodległości czy historyczne grupy rekonstrukcyjne. Zajęcia i koła zainteresowań z historii przygotowują do udziału w olimpiadach: historycznej, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, mediewistycznej, wynalazczości.

- geografię – możesz pogłębiać wiedzę w ramach szkolnego koła geograficznego współpracującego z Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych – także zagranicznych.

- biologię – możesz uczestniczyć w zajęciach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym umożliwia studiowanie w tym języku w kraju i za granicą.

Uczniowie tej klasy mają możliwość kontynuowania nauki na następujących kierunkach studiów: filologie, lingwistyka stosowana, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika, studia międzywydziałowe.

 

klasa ogólna

G  

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, biologia

Pierwszy język obcy nowożytny: język angielski

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród: j. hiszpański - od podstaw, j. hiszpański - kontynuacja,

j. niemiecki - kontynuacja, j. niemiecki - od podstaw, j. francuski - kontynuacja, j. rosyjski - kontynuacja

Przedmioty dodatkowe - podstawy filozofii, ochrona środowiska

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Jest to klasa przeznaczona dla osób, które łączą w sobie zdolności ścisłe z zamiłowaniem do przedmiotów społecznych lub przyrodniczych.  Rozszerzony program z matematyki umożliwia wybór wielu kierunków studiów politechnicznych.

Dodatkowo wybierając jeden z niżej wymienionych przedmiotów rozszerzonych:

- geografię – możesz pogłębiać wiedzę w ramach szkolnego koła geograficznego współpracującego z Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych – także zagranicznych,

- historię - możesz realizować pasję w postaci licznych wycieczek przedmiotowych, wyjazdów naukowych, współpracy z instytucjami, takimi jak: Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Niepodległości czy historyczne grupy rekonstrukcyjne.

- biologię – możesz uczestniczyć w zajęciach koła biologicznego i chemicznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Nasi uczniowie z sukcesem biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, jak: olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, olimpiada historyczna, geograficzna, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża, Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym umożliwia studiowanie w tym języku w kraju i za granicą.

Wybierając klasę ogólną, otwierasz przed sobą szansę wyboru różnych dróg życiowych, co w praktyce umożliwia aplikowanie na różne kierunki studiów. Możesz studiować zarówno inżynierię na politechnice, jak i prawo czy filologię na uniwersytecie.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.