Informacje ogólne

Przeczytaj ogólne zasady rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 (zmiana_zarzadzenie_rekrutacja_ponadgimnazjalne_347453.pdf)

 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców systemu wychowawczego zgodnego z wartościami wyznawanymi przez Kościół Katolicki oraz Statutem i Regulaminem Szkoły.

Nabór kandydatów do klas pierwszych LO “Biskupiaka” będzie dokonywał się w komputerowym systemie centralnej rekrutacji.

Wszyscy kandydaci starający się o przyjęcie do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, niezależnie od tego, czy nasza szkoła jest dla nich szkołą pierwszego, drugiego, czy trzeciego wyboru, są zobowiązani do wypełnienia Karty informacyjnej (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej), w której zawarta jest m.in. deklaracja o akceptacji zasad związanych z katolickim charakterem szkoły. Jeżeli “Biskupiak” jest szkołą pierwszego wyboru, Kartę informacyjną składa się wraz z Wnioskiem wydrukowanym z systemu centralnej rekrutacji (adres: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat). W sytuacji, gdy nasze liceum jest szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, w sekretariacie szkoły należy złożyć jedynie wypełnioną Kartę informacyjną. Kandydaci, którzy nie spełnią tego wymogu, muszą się liczyć z tym, iż zostaną pominięci w komputerowym procesie rekrutacji do “Biskupiaka” !

Uwaga!  Kartę należy wydrukować dwustronnie. Do Karty należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.

Informacje o zasadach rekrutacji do internatu znajdują się tutaj

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019 do poszczególnych klas
klasa A klasa B klasa C1 klasa C2 klasa D

j. polski

matematyka

biologia

j. obcy

j. polski

matematyka

fizyka

j. obcy

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

j. polski

matematyka

historia

j. obcy

j. polski

matematyka

biologia

j. obcy

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji 2018/2019 do poszczególnych klas
klasa E1 klasa E2 klasa F klasa G

j. polski

matematyka

fizyka

j. angielski

j. polski

matematyka

fizyka

j. obcy

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

j. polski

matematyka

geografia

j. angielski

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.