Pozaszkolne fundusze stypendialne

Fundusz Stypendialny im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna”

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1. Zamieszkuje lub uczy się na terenie Archidiecezji Lubelskiej.
2. Na koniec roku szkolnego poprzedzającego ubieganie się o stypendium, uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0.
3. Znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.
Szczegółowe informacje odnośnie kryteriów przyznawania stypendium i terminów składania wniosków można uzyskać ze strony www.cjp2.pl (zakładka: projekty – stypendium Świadkowie Bożego Piękna) lub u p. Iwony Kowalewskiej – pedagoga szkolnego.

 

Program stypendialny "Solidarni"

stypendia przeznaczone dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin

 

Stypendium w ramach "Lubelskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015".

Celem wsparcia stypendialnego jest promowanie umiejętności i rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Szczegółowe informacje na stronie www.lubelskie.pl lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

 

Program "Skrzydła"

Program Skrzydła prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży uczących się w gimnazjum i liceum, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Środki otrzymywane w ramach Programu moga zostać wykorzystane na wyżywienie dzieci w szkole, podręczniki, przybory szkolne, dojazdy do szkoły, odzież, obuwie, okulary korekcyjne. Podstawą rozliczenia są faktury imienne. Szczegółowe informacje dotyczące programu mozna znaleźć na:
www.lublin.caritas.pl/program-skrzydla
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.