TERMINARZ REKRUTACJI DO XXI LO

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 14 maja do 15 czerwca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz Karty informacyjnej kandydata (!). Do Karty należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów, którzy rekrutują się samodzielnie)

4 lipca 2018 r. o godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

do 6 lipca 2018 r. do godz. 14.00 – dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Tylko złożenie tych dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w XXI LO.

9 lipca 2018 r. o godz. 12.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

    Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do szkół publicznych oraz pełny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym w postępowaniu odwoławczym można znaleźć na stronie www.kuratorium.lublin.pl

Link do harmonogramu: tutaj

Link do zarządzenia: tutaj

 

    Informacje o sposobie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym można znaleźć w Dz.U.2017 poz. 210 (Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ... ).

 

Informacje o zasadach rekrutacji do internatu znajdują się tutaj

1 lipca 2016 r. godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

*      

1 lipca 2016 r. od godz. 10.00 – 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych przyjęciem do XXI LO o dostarczenie
oryginałów dokumentów w możliwie najszybszym czasie.


Proponujemy zrobić to do dnia 12 lipca do godziny 15.00

*

27 lipca 2016 r. godz. 10.00

Publikacja list przyjętych do XXI LO

*

Od 27 lipca 2016 r.

Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

*

 

Czas pracy Komisji:

1-12 lipca 2016 r. 9.00 – 15.00

 

13 lipca – 25 lipca: 10.00 – 13.00

 

26 lipca: 10.00 – 15.00

 

 

27 lipca – 29 lipca: 10.00 – 13.00

 

Uwaga!

W dniach 13 lipca – 26 lipca w sprawach rekrutacji prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły.

 

W dniu 27 lipca o godz. 10.00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Listy zostaną wywieszone na terenie szkoły (parter).

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.